Mikael Blomstrand (C)

E-post: mikael.blomstrand@centerstudenter.se

Vice ordförande (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (C) Stadsbyggnadsnämnden
Mikael Blomstrand (C)