Elin Böhlin (M)


Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Suppleant (M) Kulturhuset Stadsteatern AB
Elin Böhlin (M)