Kulturhuset Stadsteatern AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Helene Öberg (MP)
Ordförande
2023-01-30 — 2023-03-31
E-post: helene.oberg@mp.se
Visa alla uppdrag för Helene Öberg
Rasmus Jonlund (L)
Vice ordförande
2023-01-30 — 2023-03-31
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Rasmus Jonlund
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: Evalouise.slorach@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva-Louise Erlandsson Slorach
David Persson (S)
Ledamot
2023-02-20 — 2023-03-31


Akalla
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Persson
Torun Boucher (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29 121
E-post: rotel-VI.slk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070 312 61 24
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0709669815
Visa alla uppdrag för Mariana Penchansky Buzaglo
Jimmy Lindgren (S)
Suppleant
2023-02-20 — 2023-03-31
Tidningsbud
Mobil: 070-738 65 24
E-post: jimmylindgren238@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jimmy Lindgren
Sara Stenudd (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd
Marja Sandin-Wester (MP)
Suppleant
2023-01-30 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Fredrik Möller (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Statstjänsteman
E-post: jfredrikmoller@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Möller
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Birgitta Rydell (L)
Suppleant
2022-04-04 — 2023-03-31
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Rydell
Ulf Fridebäck (L)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Stefan Sjölander (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sjölander