Gå till

Bolagsstyrelser

Kulturhuset Stadsteatern AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Kulturhuset Stadsteatern AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-06-17 -- 2023-03-31
Kerstin Brunnberg (L)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Olle Burell (S)
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: Evalouise.slorach@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Torun Boucher (V)
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Fredrik Möller (M)
Statstjänsteman
E-post: jfredrikmoller@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Aviva Barczewska (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
David Persson (S)


Akalla
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Mobil: 0709669815
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sara Stenudd (V)
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulf Fridebäck (L)
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Stefan Sjölander (V)
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag