Kulturhuset Stadsteatern AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kerstin Brunnberg (L)
Ordförande
2019-06-17 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Brunnberg
Olle Burell (S)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Olle Burell
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Marja Sandin-Wester (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: Evalouise.slorach@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva-Louise Erlandsson Slorach
Torun Boucher (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Fredrik Möller (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Statstjänsteman
E-post: jfredrikmoller@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Möller
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke-Norberg
Hanna Gerdes (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: hanna.gerdes@gmail.com
Visa alla uppdrag för Hanna Gerdes
Aviva Barczewska (MP)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Aviva Barczewska
David Persson (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31


Akalla
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Persson
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0709669815
Visa alla uppdrag för Mariana Penchansky Buzaglo
Sara Stenudd (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd
Ulf Fridebäck (L)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Stefan Sjölander (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sjölander