Kulturhuset Stadsteatern AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperiodstart 2011-04-01)
Helene Öberg (MP)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: helene.oberg@mp.se
Visa alla uppdrag för Helene Öberg
Rasmus Jonlund (L)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Rasmus Jonlund
Frida Bengtsson (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: frida.bengtsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Bengtsson
David Persson (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31


Akalla
E-post: david.carljohan.persson@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Persson
Maria Hannäs (V)
Ledamot
2023-12-11 — 2027-03-31
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Hannäs
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Eva Risberg (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Bibliotekarie
Mobil: 0705929912
E-post: eva.elisabeth.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Risberg
Gunno Sandahl (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 0704923055
E-post: gunno.sandahl@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunno Sandahl
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0709669815
Visa alla uppdrag för Mariana Penchansky Buzaglo
Ida Bengtzon (V)
Suppleant
2023-12-11 — 2027-03-31
E-post: ida.bengt@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Ida Bengtzon
Rickard Hasslev (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Rickard Hasslev
Christina Huss (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: annachristina.huss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Huss
Elin Böhlin (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Elin Böhlin
Eva Lundberg (MP)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg
Lena Huss (L)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss