Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Stadsteater AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholms Stadsteater AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Madeleine Sjöstedt (L)
Kommunfullm
E-post: madeleine.sjostedt@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anette Hellström (M)
E-post: anetteprojekt@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Arba Kokalari (M)
kommunfullmäktige
E-post: arba.kokalari@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-07 -- 2019-03-31
Aurora Leijonmarck (MP)
E-post: auroraleijonmarck@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Mobil: 0709669815
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Johanna Karlsson (V)
E-post: johannaelisabet.k@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Sporrong (M)
E-post: lars.sporrong@moderat.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Katja Hessle (M)
E-post: katja.hessle@moderat.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anette Björklund Brifalk (L)
E-post: anette.brifalk@telia.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Theo Caldwell (S)
Mobil: 073-3691899
E-post: theo.r.caldwell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Inger Lagerman (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Heinz Spira (V)
E-post: heinzspira@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Susann Jensen-Engström (S)
E-post: engstrom.susann.jensen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Inge-Britt Lundin (L)
E-post: inge-britt.lundin@stockholm.se
Visa alla uppdrag