Gå till

Bolagsstyrelser

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Markus Nordström (M)
kommunfullm
Mobil: 0737-27 26 20
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Olle Burell (S)
borgarråd
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Tore Ljungkvist (L)
Mobil: 0707469270
E-post: tore.ljungkvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Rickard Nygren (MP)
Arkitekt SAR/MSA
Mobil: 0706-63 95 39
E-post: rickard.nygrens@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-10-17 -- 2019-03-31
Inger Edvardsson (S)
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Maryam Mostafalou (M)
Entreprenör
Mobil: +46 76 196 0666
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Amira Roula (L)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-02-13 -- 2019-03-31
Andrea Irving (MP)
Kommunikatör
E-post: andrea@andreairving.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Andreas Lind (S)
E-post: andreas.ga.lind@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-04-09 -- 2019-03-31
Cecilia Herrström (V)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2016-01-25 -- 2019-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag