Gå till

Bolagsstyrelser

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Peter Jönsson (M)
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-03-02 -- 2023-03-31
Kadir Kasirga (S)
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna Cederschiöld (M)
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-09-28 -- 2023-03-31
Sussi Kvart (L)
jur kand
E-post: sussi@kvart.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Cecilia Herrström (V)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna Jakobsson (M)
Suppleant
E-post: anna_jakobsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-09-30 -- 2023-03-31
Pia Långström (L)
E-post: pia.langstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Andrea Irving (MP)
Kommunikatör
E-post: andrea@andreairving.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-03-02 -- 2023-03-31
Ingela Håkansson (S)
E-post: hakansson.ingela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Tina Kratz (V)
Konstpedagog
E-post: kristina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag