Skolfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Emilia Bjuggren (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Peter Jönsson (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
Cecilia Herrström (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Cecilia Herrström
Anna Cederschiöld (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Sussi Kvart (L)
Ledamot
2020-09-28 — 2023-03-31
jur kand
E-post: sussi@kvart.se
Visa alla uppdrag för Sussi Kvart
Ingela Håkansson (S)
Suppleant
2020-03-02 — 2023-03-31
E-post: hakansson.ingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Håkansson
Tina Kratz (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Konstpedagog
Telefon: 08-50729120
E-post: tina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tina Kratz
Andrea Irving (MP)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Kommunikatör
E-post: andrea@andreairving.se
Visa alla uppdrag för Andrea Irving
Anna Jakobsson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Suppleant
E-post: anna_jakobsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Jakobsson
Carl Otto Engberg (L)
Suppleant
2022-02-21 — 2023-03-31
E-post: carl.engberg@hbtliberaler.se
Visa alla uppdrag för Carl Otto Engberg
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali