Skolfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Emilia Bjuggren (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Emilie Fors (L)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Ekonom
E-post: emilie.fors@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Emilie Fors
Svante Haggren (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Utbildningsledare
Mobil: 070-642 30 42
E-post: svante.haggren@telia.com
Visa alla uppdrag för Svante Haggren
Alexandra Mattsson (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson
Andréa Hedin (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andréa Hedin
Katarina Krönenstedt (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Statsvetare
E-post: katarina_kronenstedt@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Katarina Krönenstedt
Martina Pereira Norrman (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Landskapsarkitekt
Mobil: 0704-002311
Visa alla uppdrag för Martina Pereira Norrman
Michael Santesson (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Michael Santesson
Christoffer Holmberg (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Christoffer Holmberg
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali
Lena Huss (L)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss