Alexandra Mattsson Åkerström (V)

Gruppledare
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 31
Telefon: 08 508 291 65
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se

Vice ordförande (V) Socialnämnden
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Socialnämndens individutskott
Ledamot (V) Stiftelsen SHIS Bostäder
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto