Alexandra Mattsson (V)

Borgarråd
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 9
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se

Borgarråd (V) Borgarrådsberedningen
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Krisledningsnämnden
Ersättare (V) Kommunstyrelsen
Ersättare (V) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Alexandra Mattsson (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto