Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Dennis Wedin (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Margareta Stavling (S)
Ledamot
2022-11-07 — 2023-03-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Ann-Margarethe Livh (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ann-Margarethe Livh
Ahmet Music (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0730-732540
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ahmet Music
Vakant (M)
Ledamot
2023-03-20 — 2023-03-31
Peter Backlund (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
lärare
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@botkyrka.se
Visa alla uppdrag för Peter Backlund
Katrin Nyström (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: katnys@gmail.com
Visa alla uppdrag för Katrin Nyström
Ellen William-Olsson (S)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Ellen William-Olsson
Moa Rosenqvist (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: moarosenqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Moa Rosenqvist
Harald Eriksson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: harald.eriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Harald Eriksson
Lovisa Lanryd (L)
Suppleant
2022-02-21 — 2023-03-31
Ekonom
E-post: lovisa.lanryd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Lovisa Lanryd
Linn Bessner (C)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Linn Bessner
Stefan Swärd (KD)
Suppleant
2021-02-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Stefan Swärd
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisor
2022-10-03 — 2023-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg
Åke Dahlberg (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-01-30 — 2023-03-31
E-post: ake.dahlberg@effektivitetsrevision.se
Visa alla uppdrag för Åke Dahlberg