Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Dennis Wedin (M)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Margareta Stavling (S)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Christina Elffors Sjödin (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
rektor
E-post: sjotuna1@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Elffors Sjödin
Peter Backlund (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
lärare
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@botkyrka.se
Visa alla uppdrag för Peter Backlund
Ahmet Music (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0730-732540
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ahmet Music
Erik da Silva Örlin (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0736607094
E-post: e.dasilvaorlin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Erik da Silva Örlin
Ann-Margarethe Livh (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ann-Margarethe Livh
Harald Eriksson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: harald.eriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Harald Eriksson
Emma Lilja Sjödin (L)
Suppleant
2021-02-15 — 2023-03-31
E-post: emma_liljasjodin@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Emma Lilja Sjödin
Linn Bessner (C)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: linn.bessner@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Linn Bessner
Stefan Swärd (KD)
Suppleant
2021-02-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Stefan Swärd
Katrin Nyström (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: katrin.nystrom@bredband.net
Visa alla uppdrag för Katrin Nyström
Arvid Vikman (S)
Suppleant
2021-10-04 — 2023-03-31
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman
Moa Rosenqvist (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: moarosenqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Moa Rosenqvist
Magnus Kendel (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Gun Risberg (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gun Risberg