Gå till

Bolagsstyrelser

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Margareta Stavling (S)
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Christina Elffors Sjödin (M)
rektor
E-post: sjotuna1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Peter Backlund (L)
lärare
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@botkyrka.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ahmet Music (MP)
Mobil: 0730-732540
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Erik da Silva Örlin (S)
Mobil: 0736607094
E-post: e.dasilvaorlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ann-Margarethe Livh (V)
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Harald Eriksson (M)
E-post: harald.eriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-15 -- 2023-03-31
Emma Lilja Sjödin (L)
E-post: emma_liljasjodin@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Linn Bessner (C)
E-post: linn.bessner@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-01 -- 2023-03-31
Stefan Swärd (KD)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Katrin Nyström (S)
E-post: katrin.nystrom@bredband.net
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Pablo Leiva (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Moa Rosenqvist (V)
E-post: moarosenqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gun Risberg (S)
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag