Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Kristin Jacobsson (C)
Vice ordförande
2023-04-24 — 2027-03-31
Säkerhets- och beredskapschef
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Tara Rasul Aziz (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Tara Rasul Aziz
Birger Kato (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Birger Kato
Maria Boman (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: maria.boman05@outlook.com
Visa alla uppdrag för Maria Boman
Ole-Jörgen Persson (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Ole-Jörgen Persson
Tobias Davidsson (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Tobias Davidsson
Embla Löfqvist (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Embla Löfqvist
Dimitrios Karkamanis (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: karkman@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Dimitrios Karkamanis
Helene Wildner (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 0703808414
E-post: helenewildner@gmail.com
Visa alla uppdrag för Helene Wildner
Ahmet Music (MP)
Suppleant
2024-03-25 — 2027-03-31
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ahmet Music
Theréz Randquist (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: tx4paws@gmail.com
Visa alla uppdrag för Theréz Randquist
Charlotte Helmersson (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: charlotte.helmersson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotte Helmersson
Mattei Marina (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Politisk sekreterare
E-post: mattei.marina@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Mattei Marina
Åke Dahlberg (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ake.dahlberg@effektivitetsrevision.se
Visa alla uppdrag för Åke Dahlberg
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson