Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens individutskott

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Socialnämndens individutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lotten Hammar (S)
E-post: lottenhammar@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Dan Guillou (MP)
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Matilda Vigedal (V)
E-post: matildavigedal@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Natalia Ringblom (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Kling (C)
Telefon: 0850824011
E-post: johan.kling@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Josefsson (S)
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag