Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens individutskott

Mandatperiod: 2018-01-02 - 2018-12-31

Gå till Socialnämndens individutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Dan Guillou (MP)
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Johan Brege (M)
Mobil: 073-677 23 97
E-post: jbrege@spray.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Frida Johansson Metso (L)
kommunfullm
E-post: fridametso@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Mia Sundelin (S)
Mobil: 073-251 80 79
E-post: mia.s@hbts.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Ylva Wahlström Ödmann (MP)
teolog
Mobil: 070-865 29 06
E-post: ylva.wahlstrom.odmann@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Claes Nyberg (C)
E-post: claes.nyberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Emil Adén (S)
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag