Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens individutskott

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Socialnämndens individutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Lotten Hammar (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Dan Guillou (MP)
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Maria Ljuslin (V)
Mobil: 0703769216
E-post: maria.ljuslin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Natalia Ringblom (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Emma Blomdahl Wahlberg (C)
E-post: emma.blomdahl@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Lena Josefsson (S)
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag