Anne-Lie Elfvén (L)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 41
E-post: anne-lie.elfven@stockholm.se

Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Södermalms sociala delegation
Ledamot (L) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (L) Kulturnämnden
Ersättare (L) Kulturnämndens kulturmiljöutskott

Sök förtroendevald