Anne-Lie Elfvén (L)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 41
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se

Ordförande (L) Socialnämndens tillståndsutskott
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Socialnämndens individutskott
Ledamot (L) Södermalms sociala delegation
Ledamot (L) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (L) Socialnämnden
Ersättare (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Anne-Lie Elfvén (L)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto