Britten Lagerkvist Tranströmer (S)

Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se

Vice ordförande (S) Södermalms sociala delegation
Ledamot (S) Södermalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald