Britten Lagerkvist Tranströmer (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se

Ordförande (S) Södermalms sociala delegation
Ledamot (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Äldrenämnden
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)

Högupplöst foto