Södermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Filip Solsjö (M)
Ordförande
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: filip.solsjo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Filip Solsjö
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Vice ordförande
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britten Lagerkvist Tranströmer
Anne-Lie Elfvén (L)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Magnus Palm (MP)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: magnus.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Palm
Ashna Ibrahim (C)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: ashna.ibrahim@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ashna Ibrahim
Anders Göransson (S)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotte Lilja Pittuco
Britt Haselwanter (M)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britt Haselwanter
Anders Karlsson (M)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 070-9862720
E-post: anders.e.karlsson.ak@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Karlsson
Magnus Nilsson (S)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 0708-99 66 88
E-post: ac20908@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Nilsson
Elis Wibacke (V)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: elis.wibacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elis Wibacke