Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

Gå till Södermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-04 -- 2021-12-31
Filip Solsjö (M)
E-post: filip.solsjo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-04 -- 2021-12-31
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Magnus Palm (MP)
E-post: magnus.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Ashna Ibrahim (C)
E-post: ashna.ibrahim@stockholm.se, ashna.ibrahim@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-04 -- 2021-12-31
Charlotte Lilja Pittuco (V)
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Britt Haselwanter (M)
Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se, britt.haselwanter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Anders Karlsson (M)
Mobil: 070-9862720
E-post: anders.karlsson@moderaterna.se, anders.erik.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Magnus Nilsson (S)
Mobil: 0708-99 66 88
E-post: ac20908@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-04 -- 2021-12-31
Elis Wibacke (V)
E-post: elis.wibacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag