Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

Gå till Södermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-02 -- 2020-12-31
Filip Solsjö (M)
E-post: filip.solsjo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-02 -- 2020-12-31
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Magnus Palm (MP)
E-post: magnus.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Lars Rottem Krangnes (C)
Senior rådgivare
E-post: lars.rottem.krangnes@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-12-31
Birgitta Sevefjord (V)
Mobil: 0706343332
E-post: birgitta.sevefjord@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Britt Haselwanter (M)
Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se, britt.haselwanter@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Eva Runvald (M)
E-post: eva.runvald@stockholm.se, evarunvald@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Magnus Nilsson (S)
Mobil: 0708-99 66 88
E-post: ac20908@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-12-31
Charlotte Lilja Pittuco (V)
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag