Södermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britten Lagerkvist Tranströmer
Ingrid Leek (C)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: ingrid.leek@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Leek
Anna-Karin Lindahl (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: Annakarin.lindahl60@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna-Karin Lindahl
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotte Lilja Pittuco
Vera-Linn Lanängen (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: vera-linn.lanangen@mp.se
Visa alla uppdrag för Vera-Linn Lanängen
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Mikael Igelström (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Civilekonom
E-post: mikael.igelstrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Mikael Igelström
Jörgen Gyllenblad (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jörgen Gyllenblad
Frida Nehrfors Hultén (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: frida.hulten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Nehrfors Hultén
Eva Runvald (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: eva.runvald@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Runvald
Anne-Lie Elfvén (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén