Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Södermalms sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Alvebäck (M)
Mobil: 070-313 00 78
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Karlsson (M)
Mobil: 070-9862720
E-post: anders.karlsson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna-Klara Müntzing (MP)
Mobil: 073-998 55 27
E-post: anna-klara.muntzing@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Else Lundin (MP)
Projektassistent
E-post: else.lundin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Birgitta Sevefjord (V)
Mobil: 0706343332
E-post: birgitta.sevefjord@sll.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Britt Haselwanter (M)
Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se, britt.haselwanter@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Cecilia Ranemo (M)
Fil.kand.
E-post: cecilia.ranemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lisa Gustafsson (S)
E-post: lisa.marie.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Djuna Jangmyr (Fi)
Visa alla uppdrag