Södermalms stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Göransson (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Lars Rottem Krangnes (C)
1:e vice ordförande
2023-03-01 — 2023-12-31
Historiker och socialpolitiskt sakkunnig
E-post: lars.rottem.krangnes@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Rottem Krangnes
Magnus Palm (MP)
2:e vice ordförande
2023-03-01 — 2023-12-31
E-post: magnus.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Palm
Anna-Karin Lindahl (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: Annakarin.lindahl60@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna-Karin Lindahl
Jörgen Gyllenblad (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jörgen Gyllenblad
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britten Lagerkvist Tranströmer
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotte Lilja Pittuco
Frida Nehrfors Hultén (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: frida.hulten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Nehrfors Hultén
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Mikael Igelström (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Civilekonom
E-post: mikael.igelstrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Mikael Igelström
Eva Runvald (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: eva.runvald@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Runvald
Martin Westmont (SD)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
T.F. Gruppledare
E-post: martin.westmont@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Westmont
Anne-Lie Elfvén (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Erik Pedersen (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: erik.pedersen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Pedersen
Lisa Ahlstrand (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: Lisa.ahlstrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Ahlstrand
Vidar J Lindgren (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0735879992
E-post: vidarjlindgren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Vidar J Lindgren
Kerstin Axelsson (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: kerstin.reimersholme@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kerstin Axelsson
Vakant (S)
Ersättare
2023-09-04 — 2023-12-31
Nina Brisman (V)
Ersättare
2023-09-04 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Nina Brisman
Vera-Linn Lanängen (MP)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: vera-linn.lanangen@mp.se
Visa alla uppdrag för Vera-Linn Lanängen
Roslana Cederhage (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Statsvetare
E-post: roslana.cederhage@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Roslana Cederhage
Therese Lindström (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: therese.lindstroem@gmail.com
Visa alla uppdrag för Therese Lindström
Ulf Wester (SD)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
ULF WESTER
E-post: ulf.wester@sd.se
Visa alla uppdrag för Ulf Wester
Johan Lisspers (L)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Johan Lisspers
Ingrid Leek (C)
Ersättare
2023-04-24 — 2023-12-31
E-post: ingrid.leek@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Leek
Erik Ehrs (KD)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: erik.ehrs@gmail.com
Visa alla uppdrag för Erik Ehrs