Jörgen Gyllenblad (S)

E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com

Ledamot (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Södermalms sociala delegation
Jörgen Gyllenblad (S)