Karin Lemberg (OPOL)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen

Ledamot-Org (OPOL) Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor
förtorendevald

Sök förtroendevald