Mikael Sundin (M)

E-post: permikaelsundin@gmail.com

Ledamot (M) Skärholmens sociala delegation
Ledamot (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Idrottsnämnden
förtorendevald

Sök förtroendevald