Arbetsmarknadsnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Arbetsmarknadsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Johanna Sjö (M)
jur kand, kommunfullm
Mobil: 070-866 71 66
E-post: johanna.sjo@moderat.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Paccamonti (M)
Mobil: 0733-720496
E-post: johan.andreasson@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eva Solberg (M)
utbildningskonsult
E-post: eva.solberg@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gulan Avci (L)
kommunfullm
E-post: gulan.avci@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
kommunfullm
E-post: ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Magnus Runsten (MP)
Mobil: 070-8914601
E-post: magnusrunsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Fälldin (C)
E-post: johan.falldin@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kadir Kasirga (S)
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Inger Edvardsson (S)
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Suleiman Said (S)
E-post: s.said.soc@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tina Kratz (V)
Konstpedagog
E-post: kristina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tatjana Kovacic (M)
E-post: tk@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Per Hagwall (M)
postiljon
Mobil: 070-453 74 48
E-post: per.hagwall@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ann-Louise Ebérus (M)
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jan Tigerström (M)
jur kand, kommunfullm
E-post: jan.tigerstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Per Henriksson (L)
Mobil: 076-3416466
E-post: per.a.henriksson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Arne Bringentoff (MP)
E-post: arne.bringentoff@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Lindell (MP)
Gruppledare idrottsnämnden
Mobil: 073-700 96 67
E-post: anders.s.lindell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ofelia Namazova (KD)
Ersättare i Kommunfullmäktige
E-post: ofelianamazova@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulrika Ström (S)
Socionom
E-post: ulrikastrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Stian Raneke (S)
Mobil: 070-3736986
E-post: stian.raneke@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-06-11 -- 2018-12-31
Suhur Salahyusuf (S)
E-post: suhur.salahyusuf@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anki Erdmann (V)
E-post: anki.erdmann@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-29 -- 2018-12-31
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
E-post: lisa.palm@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag