Arbetsmarknadsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Arbetsmarknadsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Andrea Hedin (M)
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Paccamonti (M)
E-post: johan.paccamonti@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jennyfer Redin (M)
E-post: jennyfer.redin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Tom Hedrup (M)
Egen Företagare
Telefon: 08-599 94 715
Mobil: 073-256 41 32
E-post: tom@hedrup.com, tom@carbzone.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Peter Öberg (L)
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Magnus Runsten (MP)
Mobil: 070-8914601
E-post: magnus.runsten@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Andrea Törnestam (S)
E-post: andreatornestam@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erik Persson (S)
E-post: erik.persson@seko.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Lundgren (V)
E-post: LundgrenAnna@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Martin Westmont (SD)
Vice gruppledare
E-post: martin.westmont@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Börje Häggman (M)
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Adam Danieli (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Hjelm (L)
E-post: johan.hjelm@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-03-22 -- 2021-12-31
Anna Wallgren (MP)
E-post: annawallgrenmp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mathias Mellgren Helge (C)
Mobil: 0706020819
E-post: mathias@mellgren.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ofelia Namazova (KD)
Ersättare i Kommunfullmäktige
E-post: ofelianamazova@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Alma Carlsson (S)
E-post: alma.carlsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Eriksson (S)
Statstjänsteman
E-post: anders.hugo@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie Jokio (S)
Mobil: 0703866905
E-post: marie.jokio@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-02-01 -- 2021-12-31
Marlene Karlén (V)
E-post: marlene.karlen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena-Karin Lifvenhjelm (SD)
E-post: lena-karin.lifvenhjelm@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Farida Al-Abani (Fi)
Visa alla uppdrag