Anders Edin (SD)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 80
E-post: anders.edin@sd.se

Ombud (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (SD) Exploateringsnämnden
Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ersättare (SD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Anders Edin (SD)