Anders Edin (SD)

E-post: anders.edin@stockholm.se

Ledamot (SD) Bromma stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Exploateringsnämnden
Anders Edin (SD)