Frida Nehrfors Hultén (V)

E-post: frida.hulten@stockholm.se

Ledamot (V) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Frida Nehrfors Hultén (V)