Karin Jordås (S)

Ledarskapskonsult
Mobil: 0765263586
E-post: karin@jordas.se

Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ersättare (S) Trafiknämnden
Vigselförrättare (S) Vigselförrättare i Stadshuset
Karin Jordås (S)

Högupplöst foto