Vigselförrättare

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Vigselförrättare

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Björk (M)
fil kand, kommunfullm:s 1e vice ordf
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: margareta.bjork@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Joakim Gräns (M)
Jurist
E-post: joakim.grans@moderat.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Berthold Gustavsson (M)
kriminalinspektör, kommunfullm
Mobil: 070-583 49 30
E-post: berthold.gustavsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ida Karlbom (M)
Mobil: 0739-88 22 40
E-post: ida.karlbom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-05-25 -- 2018-12-31
Theréz Randquist (M)
E-post: tx4@comhem.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-02-16 -- 2018-12-31
Jan Tigerström (M)
jur kand, kommunfullm
E-post: jan.tigerstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-09-28 -- 2018-12-31
Bonnie Bernström (L)
Mobil: 0706040310
E-post: bonnie@springboard.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-03-09 -- 2018-12-31
Patrik Silverudd (L)
Public affairschef
Mobil: 070-614 42 29
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-02-16 -- 2018-12-31
Mats Berglund (MP)
historiker, kommunfullm:s 2e vice ordförande
E-post: mats.berglund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Victor Lopez (MP)
E-post: victor.lopez@comhem.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Rickard Sundeman (MP)
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Stina Bengtsson (C)
E-post: stina.bengtsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Mejke Maria E. Runström (KD)
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Uno Ströberg (S)
E-post: uno.stroberg@comhem.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Sylvia Lindgren (S)
Mobil: 070-641 50 21
E-post: sylindgren@telia.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Paul Trossö (S)
leg sjukskötare
Mobil: 073-786 49 04
E-post: paul.trosso@telia.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Karin Hanqvist (S)
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-02-16 -- 2018-12-31
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
Telefon: 08-508 29 264
Mobil: 076-12 29 264
E-post: evalouise.erlandsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-05-25 -- 2018-12-31
Sanna Ranman (S)
E-post: sanna.ranman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2018-02-19 -- 2018-12-31
Wanja Lundby Wedin (S)
E-post: wanja.lw@icloud.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Freddy Grip (V)
Mobil: 073-590 48 68
E-post: freddy.grip@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Olofsson (V)
E-post: margareta-o@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Maria Danielsson (SD)
E-post: maria.danielsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vigselförrättare
2016-03-21 -- 2018-12-31
Niklas Olaison (Fi)
E-post: niklas.olaison@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag