Elisabeth Richter Hagert (V)

E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se

Ledamot (V) Servicenämnden
Suppleant (V) Mässfastigheter i Stockholm AB
Suppleant (V) Stockholmsmässan AB
Vigselförrättare (V) Vigselförrättare i Stadshuset
Elisabeth Richter Hagert (V)