Elisabeth Richter Hagert (V)

E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se

Ersättare (V) Skarpnäcks sociala delegation
Ersättare (V) Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Vigselförrättare (V) Vigselförrättare
förtorendevald

Sök förtroendevald