Revisorsgrupp 2

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ulf Fridebäck (L)
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-12-14 -- 2022-12-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-18 -- 2022-12-31
Linus Bylund (SD)
Visa alla uppdrag