Revisorsgrupp 2

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulf Fridebäck (L)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Barbro Ernemo (V)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo
Amanj Mala-Ali (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Michael Santesson (MP)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Michael Santesson
Lars Riddervik (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Tobias Karlsson (SD)
Ledamot
2022-02-21 — 2022-12-31
E-post: tobias.karlsson@sd.se
Visa alla uppdrag för Tobias Karlsson
Bengt Hansson (C)
Ledamot
2020-12-14 — 2022-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson