Revisorsgrupp 2

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mia Sydow Mölleby (V)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: mia.sydow.molleby@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mia Sydow Mölleby
Ulf Fridebäck (L)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Björn Jansson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-447 78 33
E-post: bjorn.c.jansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Jansson
Lena Karlsson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0705546910
E-post: lena.a.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lena Karlsson
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Ledamot
2023-01-30 — 2026-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Thomas Bengtsson (MP)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: revision.rvk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Thomas Bengtsson
Jan Larsén (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Elisabeth Grahn (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: elisabeth.grahn@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Grahn
Eva Aronsson (KD)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson