Servicenämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Eva Risberg (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Bibliotekarie
Mobil: 0705929912
E-post: eva.elisabeth.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Risberg
Anette Hellström (M)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Bo Hansson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mediatekniker
Mobil: 0706496431
E-post: bo.a.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bo Hansson
Elisabeth Richter Hagert (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Richter Hagert
Henrik Sjölander (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Henrik Sjölander
Evina Zebili (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: evinazebili@gmail.com
Visa alla uppdrag för Evina Zebili
Adil Sabir Said (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Adil Sabir Said
Andreas Bjärkmar (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: abjarkmar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Andreas Bjärkmar
Henrik Skarbrandt (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0724501190
Visa alla uppdrag för Henrik Skarbrandt
Eva Rüdlinger (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva Rüdlinger