Servicenämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ingela Edlund (S)
Ordförande
2022-10-17 — 2022-12-31
Telefon: 087914218
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Edlund
Anette Hellström (M)
Vice ordförande
2022-10-17 — 2022-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Ann-Christine Östling (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Christine Östling
Henrik Sjölander (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Henrik Sjölander
Jan Bressler (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Möbelsnickare
Mobil: 073-650 04 70
E-post: jan.bressler@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Jan Bressler
Anton Jägare (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0793486584
E-post: anton_jagare@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anton Jägare
Elisabeth Richter Hagert (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Richter Hagert
Claes Eliason (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
fd Banktjänsteman
Mobil: 0722145485
E-post: claes.eliason@gmail.com
Visa alla uppdrag för Claes Eliason
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: louann.wejke@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Kerstin Rossipal (KD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
ekonom
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kerstin Rossipal