Servicenämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Servicenämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ingela Edlund (S)
Telefon: 087914218
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Henrik Sjölander (M)
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jan Bressler (L)
Mobil: 073-650 04 70
E-post: jan.bressler@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ann-Christine Östling (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Claes Eliason (M)
fd Banktjänsteman
Mobil: 0722145485
E-post: claes.eliason@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Rossipal (KD)
ekonom
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anton Jägare (S)
Mobil: 0793486584
E-post: anton_jagare@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marlene Karlén (V)
E-post: marlene.karlen@gmail.com
Visa alla uppdrag