Norra innerstadens sociala delegation

Mandatperiod: 2023-06-28 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Noor Karim (S)
Ordförande
2023-07-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Noor Karim
Magnus Granat (M)
Vice ordförande
2023-07-01 — 2023-12-31
Sjöofficer
E-post: magnus.granat@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Granat
Bengt-Olov Tengmark (S)
Ledamot
2023-07-01 — 2023-12-31
E-post: dr.bot@telia.com
Visa alla uppdrag för Bengt-Olov Tengmark
Tomas Dillen (V)
Ledamot
2023-07-01 — 2023-12-31
E-post: tomasoskar.dillen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Tomas Dillen
Bo Magnusson (MP)
Ledamot
2023-07-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-0028557
E-post: mail@bomagnusson.se
Visa alla uppdrag för Bo Magnusson
Amelie Langby (M)
Ledamot
2023-07-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Amelie Langby
Linnéa Sandström Lange (L)
Ledamot
2023-07-01 — 2023-12-31
E-post: linnea.sandstrom.lange@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Linnéa Sandström Lange
Sanna Eliasson (S)
Ersättare
2023-07-01 — 2023-12-31
E-post: sanna.eliasson@live.se
Visa alla uppdrag för Sanna Eliasson
Jaime Barrios (V)
Ersättare
2023-07-01 — 2023-12-31
Fil. Kand.
E-post: jaime.barrios@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Jaime Barrios
Douglas Ahlberg (M)
Ersättare
2023-07-01 — 2023-12-31
Mobil: 0761676996
E-post: douglas.ahlberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Douglas Ahlberg
Gaby Roseen (KD)
Ersättare
2023-07-01 — 2023-12-31
E-post: gaby.roseen@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Gaby Roseen