Revisorsgrupp 1

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulf Bourker Jacobsson (M)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Bourker Jacobsson
Bosse Ringholm (S)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Lars Riddervik (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Jan Larsén (M)
Ledamot
2021-10-04 — 2022-12-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@fanoo.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Magnus Kendel (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Ulf Fridebäck (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Sven Lindeberg (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sven Lindeberg
Eva Lundberg (MP)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg
Michael Santesson (MP)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Michael Santesson
Bengt Hansson (C)
Ledamot
2020-12-14 — 2022-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson
Eva Aronsson (KD)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Amanj Mala-Ali (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali
Gun Risberg (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gun Risberg
Maria Löfgren (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren
Barbro Ernemo (V)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo
Gunnar Ågren (V)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren
Stefan Sjölander (V)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sjölander
Linus Bylund (SD)
Ledamot
2019-03-18 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Linus Bylund