Nassir Abdullahi Ali (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 56
E-post: nasabdu@esh.se

Ledamot (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (S) Järva stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stockholmshem, AB
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Nassir Abdullahi Ali (S)