Naseer Ali (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 56
E-post: nasabdu@esh.se

Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Utbildningsnämnden
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Naseer Ali (S)