Nassir Abdullahi Ali (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 56
E-post: nasabdu@esh.se

Ledamot (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Nassir Abdullahi Ali (S)