Thomas Andersson (OPOL)

E-post: thomas.andersson@stockholm.se

Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Charkuteristen
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Flanören
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB G-mästaren
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Godsfinkan
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Grosshandlarvägen
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Guldbron
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Hamburg
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Kylrummet
Vice ordförande (OPOL) Fastighets AB Valsverket
Vice ordförande (OPOL) Kajfastigheter AB
Vice ordförande (OPOL) Langobardia AB
Vice ordförande (OPOL) S:t Erik Frihamnen AB
Vice ordförande (OPOL) S:t Erik Markutveckling AB
Vice ordförande (OPOL) S:t Erik Tullhusen AB
Vice ordförande (OPOL) Stockholm Norra Station AB
Thomas Andersson (OPOL)