Hanna Werner (M)

Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 73
E-post: hanna.werner@live.se

Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ledamot (M) Stiftelsen Barnens Dag
Ledamot (M) Utbildningsnämnden
Ersättare (M) Norrmalms stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (M) Valberedningen
Hanna Werner (M)