Mässfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Jan Amnéus (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Jan Amnéus
Sultan Kayhan (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: sultan.kayhan@outlook.com
Visa alla uppdrag för Sultan Kayhan
Thomas Ehrnström (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0705476720
E-post: Ehrnstromthomas@gmail.com
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Peter Jönsson (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
John Cedergren (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för John Cedergren
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-766 18 01
E-post: norma.aranda@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Norma Aranda de Gutiérrez
Jimmy Gigg Lundin (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0739737153
Visa alla uppdrag för Jimmy Gigg Lundin
Elisabeth Richter Hagert (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Richter Hagert
Douglas Ahlberg (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0761676996
E-post: douglas.ahlberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Douglas Ahlberg
Urban Rybrink (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: urban.rybrink@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Urban Rybrink
Erik Sarfors (C)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Verksamhetsutvecklare
E-post: erik.sarfors@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Erik Sarfors
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén