Mässfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2021-06-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Sten Nordin (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
F.v. Landshövding
E-post: stenrnordin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sten Nordin
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ledamot
2021-06-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Thomas Ehrnström (V)
Ledamot
2021-06-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705476720
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2021-06-01 — 2023-03-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Peter Jönsson (M)
Ledamot
2021-06-01 — 2023-03-31
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
Rasmus Jonlund (L)
Ledamot
2021-06-01 — 2023-03-31
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Rasmus Jonlund
Ingela Edlund (S)
Suppleant
2022-01-31 — 2023-03-31
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Edlund
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Suppleant
2022-12-19 — 2023-03-31
Mobil: 070-766 18 01
E-post: norma.aranda@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Norma Aranda de Gutiérrez
Elisabeth Richter Hagert (V)
Suppleant
2021-06-01 — 2023-03-31
E-post: elisabeth.hagert@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Richter Hagert
David Nilsson (MP)
Suppleant
2021-09-06 — 2023-03-31
E-post: david.nilsson.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Nilsson
Alexandra Grimfors (M)
Suppleant
2021-06-01 — 2023-03-31
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag för Alexandra Grimfors
Erik Sarfors (C)
Suppleant
2021-06-14 — 2023-03-31
Verksamhetsutvecklare
E-post: erik.sarfors@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Erik Sarfors
Christian Olofsson (KD)
Suppleant
2021-06-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Christian Olofsson
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisor
2021-10-04 — 2023-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-06-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm