Gå till

Bolagsstyrelser

Mässfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Mässfastigheter i Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Margareta Björk (M)
fil kand, kommunfullm:s 1e vice ordf
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: margareta.bjork@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Kerstin Maxe (MP)
E-post: vidvinkeln@me.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: Evalouise.slorach@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Henrik Hedberg (M)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-09-07 -- 2019-03-31
Marie Jokio (S)
Mobil: 0703866905
E-post: marie.jokio@hotmail.com
Visa alla uppdrag