Stockholms Stads Parkerings AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Daniel Helldén (MP)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Maria Mustonen (V)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag för Maria Mustonen
Sophia Granswed Baat (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sophia Granswed Baat
Bo Arkelsten (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bo Arkelsten
Svante Linusson (C)
Ledamot
2020-12-14 — 2023-03-31
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Svante Linusson
Arvid Vikman (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman
Mahtab Sayadi (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Mahtab Sayadi
Bertil Johansson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Företagare
Mobil: 0735-618 186
E-post: berrajohansson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Johansson
Louise Minnhagen (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Louise Minnhagen
Wolfgang Hed (S)
Suppleant
2019-09-30 — 2023-03-31
E-post: woffe.hed@gmail.com
Visa alla uppdrag för Wolfgang Hed
Eva Lundberg (MP)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg
Gunnar Ågren (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren