Utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Utbildningsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-10-14 -- 2019-12-31
Vakant (S)

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Anna Cederschiöld (M)
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Filip Solsjö (M)
E-post: filip.solsjo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Carl Nordblom (M)
E-post: carl.nordblom@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Richard Åkesson (MP)
E-post: richard@rascb.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Claes Nyberg (C)
E-post: claes.nyberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Christian Carlsson (KD)
Mobil: 0768-93 71 55
E-post: christian.carlsson@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Karin Lekberg (S)
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Nassir Abdullahi Ali (S)
E-post: nassir.abdullahi@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tina Kratz (V)
Konstpedagog
E-post: kristina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Cecilia Herrström (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Martin Westmont (SD)
E-post: martin.westmont@sverigedemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Anita Lundin (M)
skolchef
Mobil: 0730-48 92 42
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Alicja Lindell (M)
Enhetschef
Mobil: 0708-22 82 97
E-post: alicja.lindell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Yvonne Sawert (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Erik Blom (M)
Politisk tjänsteman
E-post: erik.blom@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mats Hasselgren (L)
E-post: mats.hasselgren@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Isabella Iman Al khafaji (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
John Kåberg (C)
E-post: john.kaberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lara Badinson (S)
Ersättare Utbildningsnämnden
E-post: larabadinson98@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Stefan Johansson (S)
Telefon: 0702338916
E-post: stefan.l.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Eva Risberg (S)
E-post: evarisberg04@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Hassan Jama (V)
Mobil: 0727423458
E-post: hassan.jama@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-02-18 -- 2019-12-31
Ahmed Sharaf Abdi (V)
Mobil: 0722062701
E-post: Ahmed.sharaf@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tove Wiberg (SD)
E-post: tove.wiberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag