Gå till

Bolagsstyrelser

Stadsholmen, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stadsholmen, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Blomstrand (M)
E-post: karin.blomstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Patrik Silverudd (L)
Public affairschef
Mobil: 070-614 42 29
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ragnar von Malmborg (MP)
Mobil: 070 39 29 520
E-post: ragnar.von.malmborg@tengdalen.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-17 -- 2023-03-31
Alexander Ojanne (S)
Ombudsman
Mobil: 0702994142
E-post: alexander.lindholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Göran Dahlstrand (S)
Mobil: 0707726180
E-post: goran.dahlstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Folke Dellström (OPOL)
E-post: folke.dellstrom@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Johan Krafve (M)
Kansliråd
E-post: Johan.krafve@seekwell.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Burhan Yildiz (L)
samordnare
Mobil: 076-628 19 22
E-post: burhan.yildiz@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
kommunfullm
E-post: ingegerd.akselsson.le.d@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ragnhild Elfsö (C)
Kommunikatör
E-post: ragnhildelfso@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Hanqvist (S)
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Emil Adén (S)
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carolin Evander (V)
Ombudsman Seko
E-post: carolin.evander@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Monica Andersson (OPOL)
E-post: monica.andersson3@telia.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag