Clara Lindblom (V)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 9
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se

Vice ordförande (V) Stadsholmen, AB
Vice ordförande (V) Svenska Bostäder, AB
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Exploateringsnämnden
Ledamot (V) Fastighetsnämnden
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Stockholms Stadshus AB
Clara Lindblom (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto