Clara Lindblom (V)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 9
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se

Borgarråd (V) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (V) Stadsholmen, AB
Vice ordförande (V) Svenska Bostäder, AB
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Exploateringsnämnden
Ledamot (V) Fastighetsnämnden
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsen
Ledamot (V) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (V) Krisledningsnämnden
Ledamot (V) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (V) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ersättare (V) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald