Clara Lindblom (V)

Borgarråd
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 7
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se

Borgarråd (V) Borgarrådsberedningen
Ordförande (V) Familjebostäder, AB
Ordförande (V) Fastighetsnämnden
Ordförande (V) Stadsholmen, AB
Ordförande (V) Storstockholms brandförsvar
Ordförande (V) Svenska Bostäder, AB
2:e vice ordförande (V) Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande (V) Krisledningsnämnden
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Exploateringsnämnden
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Ledamot (V) Stockholm Business Region AB
Ledamot (V) Stockholms Stadshus AB
Clara Lindblom (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto