Jonas Nilsson (M)

Chef Public Affairs
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 75
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@stockholm.se

Ordförande (M) Södermalms stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Stockholms Hamn AB
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Jonas Nilsson (M)

Högupplöst foto