Jonas Nilsson (M)

chef Public Affairs/SJ, kommunfullm
Valkrets: Södermalm-Enskede
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@sj.se

Vice ordförande (M) Stockholms Hamn AB
Vice ordförande (M) Valberedningen
Ombud (M) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Ledamot (M) Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
förtorendevald
FOTO: Kenneth Hellman
Högupplöst foto

Sök förtroendevald