Stockholmsregionens Europaförening

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholmsregionens Europaförening

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-06-15 -- 2019-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag