Stockholmsregionens Europaförening

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Olle Burell (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Olle Burell
Christofer Fjellner (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg