Stockholmsregionens Europaförening

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Vakant (M)
Ledamot
2022-11-28 — 2023-03-31
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisor
2022-01-31 — 2023-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm