Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulf Walther (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Walther
Fredrik Lindstål (C)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Lindstål
Tobias Johansson (V)
Ledamot
2022-11-07 — 2023-03-31
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tobias Johansson
Anette Hellström (M)
Ledamot
2019-12-16 — 2023-03-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Assistant Vice President
Mobil: 076-809 56 15
E-post: caroline.lundbom@siriusgroup.com
Visa alla uppdrag för Caroline Silverudd Lundbom
Anna Sophie Liebst (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: annasophieliebst@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Sophie Liebst
Lina Hultman (V)
Suppleant
2019-05-06 — 2023-03-31
E-post: hultmanlina@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Lina Hultman
Theréz Randquist (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: tx4paws@gmail.com
Visa alla uppdrag för Theréz Randquist
Stefan Ennerfelt (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: stefan.ennerfelt@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Stefan Ennerfelt
Anders Nyberg (C)
Suppleant
2019-12-16 — 2023-03-31
E-post: lavnyberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Nyberg
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisor
2022-10-03 — 2023-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg
Stefan Sjölander (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sjölander