Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gustav Österman (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: gustav.osterman94@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gustav Österman
Jonas Naddebo (C)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Anna Sophie Liebst (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: annasophieliebst@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Sophie Liebst
Hassan Jama (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: Förhandlare
E-post: hassan.jama@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hassan Jama
Anders Blom Hartung (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: anders_blom@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Blom Hartung
Linus Glanzelius (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Linus Glanzelius
Lisa Söderblom Arce (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lisasoderblomarce@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Söderblom Arce
Annaklara Martin-Löf (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Studerande
Mobil: 070-496 07 38
E-post: annaklara.m@gmail.com
Visa alla uppdrag för Annaklara Martin-Löf
Andrea Femrell (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
VD
E-post: andrea.femrell@gmail.com
Visa alla uppdrag för Andrea Femrell
Aylin Farid (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Aylin Farid
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson