Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2023-03-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Tobias Johansson (V)
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-12-16 -- 2023-03-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Assistant Vice President
Mobil: 076-809 56 15
E-post: caroline.lundbom@siriusgroup.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulf Walther (S)
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Theréz Randquist (M)
E-post: tx4paws@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Stefan Ennerfelt (L)
E-post: stefan.ennerfelt@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-12-16 -- 2023-03-31
Anders Nyberg (C)
E-post: lavnyberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna Sophie Liebst (S)
E-post: asl@nordregio.org
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-05-06 -- 2023-03-31
Lina Hultman (V)
E-post: hultmanlina@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Stefan Sjölander (V)
E-post: stefan.georg.sjolander@stockholm.se
Visa alla uppdrag