Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Peter Jönsson (M)
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Andrea Femrell (M)
E-post: andrea.femrell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Annaklara Martin-Löf (MP)
Studerande
Mobil: 070-496 07 38
E-post: annaklara.m@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Sandberg (S)
ombudsman, kommunfullm
Telefon: 08-440 72 00
Mobil: 070-511 15 99
E-post: bengt.sandberg@fastighets.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Theréz Randquist (M)
E-post: tx4@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-03-18 -- 2019-03-31
Vakant (L)

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Martin Sahlin (MP)
E-post: martin.sahlin.ms@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Elisabeth Brandt Ygeman (S)
ombudsman, kommunfullm
E-post: elisabeth.brandt-ygeman@lo.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mehdi Oguzsoy (V)
sjuksköterska, kommunfullm
Telefon: 08-517 724 34
Mobil: 0768-82 13 34
E-post: mehdi.oguzsoy@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Birgitta Guntsch (M)
E-post: birgitta.guntsch@stockholm.se
Visa alla uppdrag