Gå till

Bolagsstyrelser

Svenska Bostäder, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Svenska Bostäder, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2023-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Blomstrand (M)
E-post: karin.blomstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-05-25 -- 2023-03-31
Emilie Fors (L)
Ekonom
E-post: emilie.fors@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ragnar von Malmborg (MP)
Mobil: 070 39 29 520
E-post: ragnar.von.malmborg@tengdalen.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-17 -- 2023-03-31
Alexander Ojanne (S)
Ombudsman
Mobil: 0702994142
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Göran Dahlstrand (S)
Mobil: 0707726180
E-post: goran.dahlstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-03-22 -- 2023-03-31
Johan Hjelmstrand (M)
E-post: johan@hjelmstrand.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Burhan Yildiz (L)
samordnare
Mobil: 076-628 19 22
E-post: burhan.yildiz.by02@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-11-02 -- 2023-03-31
Kersti Berggren (MP)
E-post: kersti.berggren@me.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ragnhild Elfsö (C)
Kommunikatör
E-post: ragnhildelfso@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Hanqvist (S)
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Emil Adén (S)
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-04-12 -- 2023-03-31
Maria Hannäs (V)
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag