Svenska Bostäder, AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Clara Lindblom (V)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Peter Jönsson (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
Johan Heinonen (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Key Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Heinonen
Karin Hanqvist (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Hanqvist
Martin Sahlin (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: martin.sahlin.ms@gmail.com
Visa alla uppdrag för Martin Sahlin
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Johanna Elgenius (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: johanna.elgenius@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Johanna Elgenius
Abdiaziz Serar (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Abdiaziz Serar
Emilia Winberg (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Kommunikatör
E-post: emilia.winberg@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Emilia Winberg
Anton Jägare (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: Jurist
Mobil: 0793486584
E-post: anton_jagare@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anton Jägare
Mohamed Nuur Bashir Abdi (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0728750765
Visa alla uppdrag för Mohamed Nuur Bashir Abdi
Kristiina Katajikko (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: katajikko.kristiina@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kristiina Katajikko
Patrik Ståhlgren (C)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Patrik Ståhlgren
Jan-Eric Lundqvist (KD)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Civilekonom
E-post: jan-eric.lundqvist@outlook.com
Visa alla uppdrag för Jan-Eric Lundqvist
Mia Sydow Mölleby (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mia.sydow.molleby@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mia Sydow Mölleby
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg