Gå till

Bolagsstyrelser

Svenska Bostäder, AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Svenska Bostäder, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Ann-Margarethe Livh (V)
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bo Sundin (M)
ingenjör
Mobil: 070-778 49 70
E-post: bo.sundin@one.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Magda Rasmusson (MP)
Mobil: 070-327 36 23
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ragnhild Elfsö (C)
Kommunikatör
E-post: ragnhildelfso@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-07 -- 2019-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-05-25 -- 2019-03-31
Karin Hanqvist (S)
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Blomstrand (M)
E-post: karin.blomstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Marianne Pettersson (M)
Telefon: 076-237 48 62
Mobil: 076-237 48 62
E-post: marianne@mcoaching.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Burhan Yildiz (L)
samordnare
Mobil: 076-628 19 22
E-post: burhan.yildiz@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ahmet Music (MP)
Mobil: 0730-732540
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ralf Örvi (S)
Mobil: 0760-466121
E-post: ralf.orvi@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-05-25 -- 2019-03-31
André Beinö (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Arvand Mirsafian (V)
E-post: arvand.mirsafian@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Lagerstedt (M)
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag