Svenska Bostäder, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Dennis Wedin (M)
Ordförande
2020-01-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Clara Lindblom (V)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Karin Blomstrand (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: karin.blomstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag för Karin Blomstrand
Emilie Fors (L)
Ledamot
2020-05-25 — 2023-03-31
Ekonom
E-post: emilie.fors@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Emilie Fors
Ragnar von Malmborg (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070 39 29 520
E-post: ragnar.von.malmborg@tengdalen.se
Visa alla uppdrag för Ragnar von Malmborg
Karin Gustafsson (S)
Ledamot
2022-02-21 — 2023-03-31
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Göran Dahlstrand (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0707726180
E-post: goran.dahlstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag för Göran Dahlstrand
Johan Hjelmstrand (M)
Suppleant
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: johan@hjelmstrand.se
Visa alla uppdrag för Johan Hjelmstrand
Johanna Elgenius (L)
Suppleant
2021-12-13 — 2023-03-31
E-post: johanna.elgenius@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Johanna Elgenius
Kersti Berggren (MP)
Suppleant
2020-11-02 — 2023-03-31
E-post: kersti.berggren@me.com
Visa alla uppdrag för Kersti Berggren
Ragnhild Elfsö (C)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Kommunikatör
E-post: ragnhildelfso@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ragnhild Elfsö
Karin Hanqvist (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Hanqvist
Emil Adén (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emil Adén
Carolin Evander (V)
Suppleant
2022-01-31 — 2023-03-31
Ombudsman Seko
E-post: carolin.evander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carolin Evander
Magnus Kendel (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo