Torbjörn Erbe (M)

IT Konsult
Valkrets: Västra Söderort
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog

Ordförande (M) Älvsjö sociala delegation
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Älvsjö stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (M) Storstockholms brandförsvar
förtorendevald
FOTO: Thomas Carlgren
Högupplöst foto

Sök förtroendevald