Torbjörn Erbe (M)

IT Konsult
Valkrets: Västra Söderort
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog

Vice ordförande (M) Valberedningen
Ledamot (M) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Storstockholms brandförsvar
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Trafiknämnden
Torbjörn Erbe (M)
Fotograf: Thomas Carlgren
Högupplöst foto