Johan Nilsson (M)

fil.mag.
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 32
E-post: johan.nilsson@stockholm.se

Vice ordförande (M) Stockholms Hamn AB
1:e vice ordförande (M) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Johan Nilsson (M)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto