Johan Nilsson (M)

fil.mag.
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 67
E-post: johan.nilsson@stockholm.se

Ordf (samt nämndpresidium) (M) Hägersten-Älvsjö sociala delegation
Ordförande (M) Exploateringsnämnden
2:e vice ordförande (M) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ersättare (M) Mälardalsrådets stämma
Johan Nilsson (M)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto