Johan Nilsson (M)

fil.mag.
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 67
Telefon: 070-864 10 00
E-post: johan.nilsson@stockholm.se

Ordförande (M) Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ledamot (M) Kulturnämndens arkivutskott
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (M) Utbildningsnämnden
förtorendevald
FOTO: Thomas Carlgren
Högupplöst foto

Sök förtroendevald