Johan Nilsson (M)

fil.mag.
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 67
E-post: johan.nilsson@stockholm.se

Ordförande (M) Exploateringsnämnden
Ordförande (M) Älvsjö stadsdelsnämnd
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ersättare (M) Mälardalsrådets stämma
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald