Dennis Wedin (M)

Oppositionsborgarråd
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 5
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (M) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Vice ordförande (M) Exploateringsnämnden
Vice ordförande (M) Familjebostäder, AB
Vice ordförande (M) Stadsholmen, AB
Vice ordförande (M) Svenska Bostäder, AB
Vice ordförande (M) Trafiknämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Dennis Wedin (M)

Högupplöst foto