Dennis Wedin (M)

Borgarråd, kommunfullmäktige
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 4
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Ordförande (M) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ordförande (M) Familjebostäder, AB
Ordförande (M) Fastighetsnämnden
Ordförande (M) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Mälardalsrådets stämma

Sök förtroendevald