Dennis Wedin (M)

Borgarråd, kommunfullmäktige
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 4
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Ordförande (M) Fastighetsnämnden
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ledamot (M) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Mälardalsrådets stämma

Sök förtroendevald