Dennis Wedin (M)

Politiskt sakkunnig, Moderaterna i Stockholms läns landsting
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 4
Telefon: 0722397455
E-post: dennis.wedin@moderaterna.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ledamot (M) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Ledamot (M) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Äldrenämnden
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Mälardalsrådets stämma

Sök förtroendevald