Krisledningsnämnden

Mandatperiod: 2014-10-20 - 2018-10-14

Gå till Krisledningsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2014-10-20 -- 2018-10-14
Karin Wanngård (S)
Finansborgarråd, gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag

1:e vice ordförande
2014-10-20 -- 2018-10-14
Anna König Jerlmyr (M)
borgarråd
E-post: anna.konig.jerlmyr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

2:e vice ordförande
2014-10-20 -- 2018-10-14
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Roger Mogert (S)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 964
E-post: roger.mogert@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Olle Burell (S)
borgarråd
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-16 -- 2018-10-14
Åsa Lindhagen (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Miljöpartiets kansli Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Ann-Margarethe Livh (V)
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Cecilia Brinck (M)
redaktör, kommunfullm, borgarråd
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-10-20 -- 2018-10-14
Lotta Edholm (L)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag