Deniz Butros (V)


Ledamot (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare (V) Avfallsnämnden
Suppleant (V) Stockholm Avfall AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten och Avfall AB
Deniz Butros (V)