Stockholm Avfall AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria Antonsson (MP)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Antonsson
Anna Cederschiöld (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Andreas Lind (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: andreas.lind@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andreas Lind
Eli Rätväg (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Eli Rätväg
Rose-Marie Rooth (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rosemarieroth@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Deniz Butros (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Bertil Timan (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Varumärkesstrateg
E-post: timan.bertil@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bertil Timan
Tobias Berg (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: tobias.berg@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Tobias Berg
Marcus Wangel (C)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Fil. Dr
E-post: marcus.wangel@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Marcus Wangel
Fredrik Pettersson (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Nadja Sandberg (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: nadja.sandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Nadja Sandberg
Johan M Sanne (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Forskare
Mobil: 0739 47 61 64
Visa alla uppdrag för Johan M Sanne
Adil Sabir Said (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Adil Sabir Said
Anders Trojenborg (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Ämnesråd
E-post: trojenborg.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Trojenborg
Sophie Perulf (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: sophie_perulf@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Sophie Perulf
Elisabeth Hellström (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Hellström
Michael Sigge (M)
Suppleant
2023-09-04 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Michael Sigge
Inga Osbjer (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-541 75 77
E-post: inga.osbjer@telia.com
Visa alla uppdrag för Inga Osbjer
Thomas Bengtsson (MP)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: revision.rvk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Thomas Bengtsson
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg