Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Avfall AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mats Lindqvist (MP)
miljösamordnare
Mobil: 0768-84 42 15
E-post: matseplindqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-11-27 -- 2019-03-31
Mikael Valdorson (M)
Mobil: 070-520 04 15
E-post: mikael.valdorson@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Inga Osbjer (L)
Mobil: 070-541 75 77
E-post: inga.osbjer@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Maria Antonsson (MP)
Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-03-31
Susanne Wicklund (C)
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-28 -- 2019-03-31
Ellinor Rindevall (S)
E-post: ellinorrindevall@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Tobias Johansson (V)
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-11-06 -- 2019-03-31
Annika Elmlund (M)
Telefon: 070-7392131
Mobil: 070-7392131
E-post: annika.elmlund@seb.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-11-27 -- 2019-03-31
Linnea Engström (M)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna Horn (L)
E-post: annalinneahorn@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-02-19 -- 2019-03-31
Janine O'Keeffe (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Fredrik Bojerud (C)
Egenföretagare
E-post: bojerud@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Alice Lan (S)
E-post: alice.lan201202@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2016-12-12 -- 2019-03-31
Suleiman Said (S)
E-post: s.said.soc@outlook.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Marion Sundqvist (V)
Mobil: 0704465229
E-post: marion.sundqvist@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Maria Pettersson (Fi)
E-post: maria.pettersson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-05-25 -- 2019-03-31
Håkan Apelkrona (MP)
E-post: hakan.apelkrona@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2018-05-28 -- 2019-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag