Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Mandatperiod: 2024-01-02 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Alexander Ojanne (S)
Ordförande
2024-01-02 — 2024-12-31
Borgarråd
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Anne-Lie Elfvén (L)
Vice ordförande
2024-01-02 — 2024-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Jackie Nylander (V)
Ledamot
2024-01-02 — 2024-12-31
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander68@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jackie Nylander
Magnus Runsten (MP)
Ledamot
2024-01-02 — 2024-12-31
Mobil: 070-8914601
E-post: magnus.runsten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Runsten
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ledamot
2024-01-02 — 2024-12-31
socionom, kommunfullm, ersättare
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Tobias Gerdås (S)
Ersättare
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Tobias Gerdås
Rashid Mohammed (V)
Ersättare
2024-01-02 — 2024-12-31
E-post: rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Kristin Jacobsson (C)
Ersättare
2024-01-02 — 2024-12-31
Säkerhets- och beredskapschef
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson