Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Gruppledare
Telefon: 08 508 291 65
Mobil: 0761229165
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Birgitta Thulin (M)
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Banar Sabet (C)
Företagare och Social Entreprenör
Mobil: 0731439731
E-post: banar.sabet@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Michaela Hollis (KD)
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Anna Rantala Bonnier (Fi)
socionom
E-post: annarantalabonnier@gmail.com
Visa alla uppdrag