Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander68@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Birgitta Thulin (M)
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Josefsson (S)
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kristin Jacobsson (C)
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Michaela Hollis (KD)
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Rantala Bonnier (Fi)
socionom
E-post: annarantalabonnier@gmail.com
Visa alla uppdrag