Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Mandatperiod: 2018-01-02 - 2018-12-31

Gå till Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Åsa Lindhagen (MP)
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@riksdagen.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Eva Solberg (M)
utbildningskonsult
E-post: eva.solberg@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Isabel Smedberg Palmqvist (L)
jurist, kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Anna Rantala Bonnier (Fi)
socionom
E-post: anna.bonnier@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Dan Guillou (MP)
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Sofia Modigh (KD)
Telefon: Verksamhetschef SKOOPI
Mobil: 0766276760
E-post: sofia.modigh@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag