Socialnämndens organisations- och föreningsutskott

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Jönsson (L)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Jackie Nylander (V)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander68@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jackie Nylander
Birgitta Thulin (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Birgitta Thulin
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Lena Josefsson (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag för Lena Josefsson
Kristin Jacobsson (C)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Michaela Hollis (KD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Michaela Hollis
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
socionom
E-post: annarantalabonnier@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Rantala Bonnier