Alexander Ojanne (S)

Borgarråd
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 24
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Ordförande (S) Socialnämnden
Ordförande (S) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Alexander Ojanne (S)
Fotograf: Naomi Grossman
Högupplöst foto