Jan Valeskog (S)

Borgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 22
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Ordförande (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Jan Valeskog (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto