Jan Valeskog (S)

Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 22
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Fastighetsnämnden
Vice ordförande (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Trafiknämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald