Jan Valeskog (S)

Oppositionsborgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 22
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Fastighetsnämnden
Vice ordförande (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (S) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (S) Trafiknämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Jan Valeskog (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto