Jan Valeskog (S)

Borgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 22
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Ordförande (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Jan Valeskog (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto