Socialnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Socialnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Gruppledare
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Birgitta Thulin (M)
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mattias Keresztesi (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kristin Jacobsson (C)
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Michaela Hollis (KD)
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lotten Hammar (S)
E-post: lottenhammar@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander68@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Wallmark (SD)
Politiker
E-post: christina.wallmark@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Johnson (M)
Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Natalia Ringblom (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Greta Eulau (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fritz Lennaárd (M)
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Dan Guillou (MP)
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Kling (C)
Telefon: 0850824011
E-post: johan.kling@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed_1991-tensta@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Josefsson (S)
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Björn Häll Kellerman (V)
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Matilda Vigedal (V)
E-post: matildavigedal@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Niclas Karlsson (SD)
E-post: niclas.karlsson@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Rantala Bonnier (Fi)
socionom
E-post: annarantalabonnier@gmail.com
Visa alla uppdrag