Nike Örbrink (KD)

Gruppledare
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 15
E-post: nike.orbrink@stockholm.se

Vice ordförande (KD) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Vice ordförande (KD) Äldrenämnden
Ombud (KD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ledamot (KD) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Ersättare (KD) Kommunstyrelsen
Nike Örbrink (KD)

Högupplöst foto