Isabel Smedberg-Palmqvist (L)

jurist, kommunfullm
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 17
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se

Vice ordförande (L) Kulturnämnden
Vice ordförande (L) Kulturnämndens arkivutskott
Vice ordförande (L) Stiftelsen Strindbergsmuseet
Vice ordförande (L) Stockholms konstråd
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ledamot (L) Stockholm Business Region AB
Ersättare (L) Kommunstyrelsen
Ersättare (L) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Suppleant (L) Stiftelsen Barnens Dag
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto