Lola Bodin (V)

E-post: lola.bodin@stockholm.se

Ledamot (V) Revisorsgrupp 1
Ledamot (V) Revisorsgrupp 3
Ersättare (V) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (V) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Lekmannarevisor (V) Familjebostäder Årstaberg
Lekmannarevisor (V) Familjebostäder, AB
Lekmannarevisor (V) Hemmahamnen Kontor AB
Lekmannarevisor (V) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisor (V) Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB
Lekmannarevisor (V) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Lekmannarevisor (V) Stiftelsen Strindbergsmuseet
Lola Bodin (V)

Högupplöst foto