Stockholm Business Region AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Johan Danielsson (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lars.johan.danielsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Danielsson
Karin Lekberg (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag för Karin Lekberg
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Pontus Ekerljung (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Pontus Ekerljung
Börje Häggman (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Börje Häggman
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Claes Nyberg (C)
Ledamot
2023-04-24 — 2027-03-31
E-post: claes.nyberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Claes Nyberg
Thomas Johansson (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: thomas.johansson2020@gmail.com
Visa alla uppdrag för Thomas Johansson
Inga Näslund (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-6257794
E-post: inga.naslund@palmecenter.se
Visa alla uppdrag för Inga Näslund
David Loveday (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: david.r.loveday@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Loveday
Isatou Jones (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: aysha@iamayshajones.com
Visa alla uppdrag för Isatou Jones
Lisen Follin (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Lisen Follin
Per Rosencrantz (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: per.rosencrantz@gmail.com
Visa alla uppdrag för Per Rosencrantz
Mattias Svanold (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mattias.svanold@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mattias Svanold
Christina Tufvesson (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Jur.kand.
E-post: Christina.Tufvesson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Christina Tufvesson
Jonas Naddebo (C)
Suppleant
2023-04-24 — 2027-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén